02. March 2021 < 1 minut lugeda

Maski kandmine klubi siseruumides KOHUSTUSLIK

Head spordiklubi külastajad!

Majja sisenedes ning klubis liikudes on MASKI KANDMINE KOHUSTUSLIK! Maski võib eemaldada üksnes pesemise või treeningu ajaks. Soovituslik on kanda maski ka jõusaalis.

Administraatoril on õigus ilma maskita sisenejatel paluda majast lahkuda.

Spordiklubis ja veekeskuses kehtib hetkel 25% täituvuse printsiip. Klubi täituvust loendab süsteem ning jälgib administraator. Kui maksimaalne klubis viibijate arv on saavutatud, siis võib administraator paluda liikmel oodata või klubist lahkuda.

Palume KÕIKIDEL külastajatel suhtuda masinate ja seadmete puhastamisesse ning distantsi hoidmisesse äärmiselt tõsiselt! Nõuete täitmist jälgib tugitreener ning klubi personal. Nõuete mitte täitmisel on klubis õigus paluda inimesel lahkuda. Trenni tulla ainult puhanu ning tervena!