Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Sinu isikuandmete kaitsmine on meie jaoks oluline. Meie isikuandmete töötlemise poliitikas kirjeldatakse muu hulgas seda, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me kogume ning kuidas saad oma andmeid kontrollida ja meiega ühendust võtta.

 

Isikuandmete vastutav töötleja

Spordiklubi Reval-Sport täidab isikuandmete vastutava töötleja rolli, vastutades spordiklubi isikuandmete töötlemise eest. Isikuandmete haldur on kohustatud tagama, et spordiklubi töötleks andmeid kooskõlas kehtivate seadustega.

Milliseid isikuandmeid Sinu, kui klubiliikme kohta kogutakse ja miks?

Selles jaotises kirjeldatakse isikuandmete töötlemise eesmärke, töödeldavate isikuandmete kategooriaid ning õiguslikke aluseid, mille põhjal Sinu, kui spordiklubi klubiliikme andmeid töödeldakse.

1) Tellimuste/ostude töötlemine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Isiku tuvastamine ja vanuse kontrollimine.
 • Maksete haldamine (sh pakutavate makselahenduste analüüsimine).
 • Tagastuste, kaebuste ja garantiiprobleemide haldamine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised:

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Makseteave (nt tehingu viide, tehingu kuupäev,liikmekaardi number).
 • Isikukood.
 • Kliendikood.
 • Makseajalugu.
 • Tellimuse teave, s.t milline toode telliti või kas see tuleb muul aadressil kohale toimetada.

Õiguslik alus:

Ostulepingu täitmine.

2) Kasutajakonto haldamine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Sisselogimisõiguse andmine.
 • Õige ja ajakohase teabe haldamine.
 • Klubi külastuse jälgimise lubamine.
 • Makseajaloo ja maksevõimaluste seadete ja teabe haldamine.

 

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised:

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Kasutajanimi ja parool.
 • Ostuajalugu.
 • Tehnilised andmed teie arvuti, mobiiltelefoni ja muude seadmete kohta, mida te kasutate, ning teave nende seadmete seadistuse kohta.
 • Makseajalugu.
 • Isikukood.
 • Kliendikood.

Õiguslik alus:

Klubiliikmete õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada nii Sinu kui ka meie huve Sinu kasutajakonto haldamisel.

3) Toodete ja teenuste turundamine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Otseturundus nii meili teel, tekstsõnumite vahendusel, suhtlusvõrgustike ja muude seesuguste elektrooniliste suhtluskanalite kaudu kui ka posti teel.
 • Näiteks kampaaniate korraldamine või pakkumiste ja üritusekutsete saatmine kas kõikidele klientidele, konkreetsele tarbijarühmale või üksikutele klientidele.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised:

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Vanus.
 • Elukoht.
 • Teave selle kohta, kuidas klient kasutab ettevõtte veebilehti ja muid digitaalseid kanaleid.
 • Teave lõpuleviidud ostude kohta.
 • Kasutaja loodud andmed (nt klõpsamis- ja külastusajalugu).

Selleks et aru saada, millist tüüpi (otse)turundust kasutada, analüüsime järgmisi andmeid:

 • Kuidas kasutatakse veebilehti ja muid digitaalseid kanaleid (nt milliseid veebilehti ja nende jaotisi on külastatud ning mida on otsitud).
 • Ostuajalugu.
 • Vanus ja elukoht.
 • Kliendirahulolu- ja turu-uuringute tulemused.

Õiguslik alus:

Klubiliikme aastase liikmelepingu täitmisel. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita püsikliendiprogrammi liikmelepingus sätestatud kohustusi.

Klubiliikmed kuutasu põhiselt või registreerimata klientide puhul: õigustatud huvi.

Uudiskirja saajate ja veebilehe külastajate puhul: õigustatud huvi.

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada Sinu ja meie huve toodete ja teenuste turundamisel.

4) Võimalus korraldada konkursse ja üritusi ning nendel osalemist hallata

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Konkurssidel osalejatega suhtlemine.
 • Osalejatega suhtlemine enne ja pärast üritust (nt teadete, küsimuste või hinnangute kinnitamine).
 • Isiku tuvastamine ja vanuse kontrollimine.
 • Võitjate valimine ja auhindade kätte toimetamine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised:

 • Nimi.
 • Isikukood või vanus.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Konkursil osalemiseks esitatud üksikasjad.
 • Ürituse hindamiseks esitatud üksikasjad.

Õiguslik alus:

Õigustatud huvi. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada Sinu ja meie huve konkursside ja ürituste korraldamisel ja haldamisel.

5) Teenusebroneeringute haldamine (nt personaalse ostuabi kasutamine)

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Broneerimise, taasbroneerimise ja tühistamise haldamine.
 • Võimalus broneerimise asjus suhelda ja teenust meelde tuletada.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised:

 • Nimi.
 • Kontaktteave (meiliaadress, telefoninumber).
 • Teave, mida olete nõus esitama ja mis võimaldab teenusepakkujal teenust ette valmistada.

Õiguslik alus:

Teenuselepingu täitmine. Töötlemine on vajalik selleks, et saaksime oma kohustusi täita.

6) Klienditeeninduse haldamine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendiga suhtlemine ja klienditeenindusele telefoni teel või digitaalsete kanalite (sh suhtlusvõrgustike) kaudu esitatud päringutele vastamine.
 • Isiku tuvastamise võimaldamine.
 • Kaebuste menetlemine ja tugiteenusega (sh tehnilise toega) seotud juhtumite uurimine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised:

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Sinu kirjavahetus.
 • Teave ostu kuupäeva kohta.
 • Sinu seadmete tehnilised andmed tugiteenuse osutamiseks.
 • Isikukood.

Õiguslik alus:

Õigustatud huvi. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada teie ja meie huve klienditeeninduse haldamisel.

Isikuandmete jagamine ja edastamine

Vajaduse korral võidakse isikuandmeid edastada töötlemiseks teistele ettevõttetele, kellega spordiklubi koostööd teeb, näiteks turunduse (trüki- ja leviasutused, meediaagentuurid jt), jaotamise ja transpordi ning makselahenduste ja IT-teenuste vallas. Kui Sinu isikuandmeid otsustatakse jagada spordiklubi partneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt spordiklubi juhistele ja spordiklubi nimel ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas spordiklubi andmekogumise eesmärkidega.

Lisaks võib spordiklubi olla juriidiliselt kohustatud esitama andmeid ka riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile). Samuti võib spordiklubi edastada isikuandmeid makselahendusi pakkuvatele ettevõttetele (nt makseteenuste osutajatele ja pankadele). Sellistel juhtudel töötlevad partnerid saadud andmeid sõltumatute isikuandmehalduritena lähtuvalt oma privaatsuspoliitikast ja juhistest.

Isikuandmete talletamine

Andmete töötlemine on kooskõlas juriidiliste nõuetega, s.t isikuandmeid ei säilitada kauem, kui töötlemiseks on vaja. Praktikas tähendab see seda, et andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam analüüsimiseks, otseturunduseks ega muuks otstarbeks, milleks neid koguti, enam vaja või pole need enam asjakohased. Turundamise raames ei kasuta me sellist ostutehingute teavet, mis on rohkem kui 3 aastat vana. Isikuandmete käsitlemisel järgitakse alati kõrgel tasemel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

Teie õigused ja võimalused

Juurdepääsu saamise õigus

Me tahame olla Sinu andmete töötlemisel avatud ja läbipaistvad. Kui soovid saada töödeldavate andmete kohta lisateavet, on Sul õigus nõuda oma andmetele juurdepääsu. Esitame need andmed n-ö registri vormis (eesmärk, isikuandmete kategooriad, isikandmete saajate kategooriad, talletusaeg või selle määramise tingimused, teave andmete kogumise koha kohta). Kui esitad meile juurdepääsutaotluse, siis võime Sinult küsida lisateavet, et olla kindel nii selles, millistele andmetele Sa juurde pääseda soovite, kui ka selles, et võimaldame juurdepääsu õigele isikule.

Parandamise õigus

Kui Sind puudutavad andmed on valed, on Sul alati õigus nõuda nende parandamist. Selle eesmärgi raames on Sul ühtlasi õigus kõiki puudulikke isikuandmeid täiendada. Andmeid saad ka iseseisvalt muuta spordiklubi kliendikeskkonnas.

Õigus andmed kustutada

Sul on õigus nõuda, et kustutaksime töödeldavad andmed, alljärgnevatel juhtudel:

 • Andmed pole enam vajalikud seoses eesmärgiga, mille jaoks need koguti või mille tarbeks neid töödeldi.
 • Oled tagasi võtnud oma nõusoleku, mille alusel andmeid töötlema hakati ja töötlemiseks pole enam õiguslikku alust.
 • Sa ei nõustu oma andmete töötlemisega otseturunduses kasutamiseks.
 • Isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Me ei pruugi saada Sinu kustutamistaotlust täita, kui meile pandud juriidilised kohustused takistavad seda. Selline olukord võib esineda näiteks siis, kui andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime kasutada oma sõna- ja infovabadust meile pandud juriidiliste kohustuste täitmiseks või oma õiguslike nõuete määratlemiseks, kehtestamiseks ja kaitsmiseks.

Teave küpsiste kohta

Veebilehel revalsport.ee viibides võidakse koguda Sinu kohta isikuandmeid; selle käigus kogutud teave lehe kasutamise ja külastatud lehtede kohta salvestatakse. Kogutav teave võib puudutada tehnilisi andmeid Sinu seadme ja Interneti-ühenduse kohta (nt kasutatav operatsioonisüsteem, brauseri versioon, IP-aadress, küpsised ja kordumatud ID-d). Külastades meie teenuseid pakkuvat veebilehte revalsport.ee, võidakse Sinu tuvastamiseks kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mille abil saame oma kasutajate kohta lisateavet. See võib toimuda otse või kolmanda osapoole tehnoloogia kaudu. Näiteks võib olla tegemist küpsiste kasutamisega.

Mis on küpsis?

Küpsiseid on kahte tüüpi. Esimene neist salvestab tekstifaili pikema aja jooksul ja sellel on aegumistähtaeg. Selle küpsise eesmärk on näiteks anda Sulle teada, mida uut on tehtud pärast Sinu viimatist külastust.

Teist tüüpi küpsist nimetatakse seansiküpsiseks ja sellele aegumistähtaega pole. Selle puhul salvestatakse tekstifail ajutiselt ajal, kui meie saiti külastad. See aitab meil meeles pidada näiteks seda, millist keelt soovid kasutada. Tekstifail kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist.

Miks me küpsiseid kasutame?

Küpsised aitavad:

 • Toimida veebilehel Sinu ootustele vastavalt.
 • Vältida vajadust ühe sessiooni jooksul mitu korda sisse logida.
 • Mäletada Sinu seadistusi.
 • Parandada Reval-Sport veebilehe kiirust ja turvalisust.
 • Reval-Sport veebilehe sisu sotsiaalmeedias hõlpsamini jagada (Facebook).
 • Sisse logimisel lehte isikustada, samuti infot kiiremini leida.
 • Plaanida veebilehe parandusi ja arendusi.
 • Muuta Reval-Sport pakkumisi ja turundusteateid Sinu vajadustele sobivamaks.

Kolmandate poolte funktsioonid

Näiteks Facebook ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame sind huvitavatel teemadel.

Neile küpsistele me ei pääse ligi ega kontrolli neid. Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

MailChimp (uudiskirjad) küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://mailchimp.com/legal/ ja siin: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Hotjar küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Justuno küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.justuno.com/legal/cookies.html

Küpsiste kasutamise lubamine ja keelamine

Kui soovid kasutada veebilehe revalsport.ee kõiki võimalusi, pead küpsiste kasutamiseks loa andma. Seda saad teha oma brauseri seadete kaudu. Kui Sa küpsiste kasutamist lubada ei soovi, saad need brauseri turbeseadete kaudu välja lülitada. Ent see tähendab seda, et revalsport.ee  ei tööta nii, nagu ette on nähtud.

Küpsised, mis on rangelt vajalikud, käivad alati kaasas meie veebilehe kasutamisega. Kasutaja keeldumisel ei ole võimalik ennustada, kuidas veebileht edasi töötab. Küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastad.

Funktsionaalsusküpsiste ja sihipäraste küpsiste kasutamist saad vaadata oma veebilehitseja seadetest: http://et.wondershare.com/recover-data/delete-cookies-from-web-browser.html.

Parooli koodide haldamine

Töötleme Sinu PIN-koode üksnes siis, kui eesmärk seda vaieldamatult õigustab või kui see on vajalik turvaliseks identifitseerimiseks või kui selleks on muud õiguslikud põhjused. Muudel juhtudel kasutame võimaluse korral Sinu kliendikoodi, et vähendada PIN-koodide kasutamist nii palju kui võimalik.

Kontaktandmed

Isikuandmete haldamise kohta lisateabe saamiseks või küsimuste tekkides võid meiega ühendust võtta aadressil:

Spordiklubi Reval-Sport, klienditeenindus

Aia 20, Tallinn

Meiliaadress: info@revalsport.ee

Telefon: +37256684424