Klubist

Arengukava

STRATEEGILINE ARENGUKAVA 2019-2030 a.

MTÜ REVAL SPORT arengukava on seotud „Eesti Spordi arengukavaga kuni 2030“ ja „Rahvastiku tervise arengukavaga 2009-2030“

Meie põhiväärtused liikumis harrastust arendades on:

 1. inimese tervelt elatud aastad;
 2. sportimine-liikumine erinevates vormides loob inimesele lisavõimaluse;
  • sportliku tegevus= distsipliini ;
  • sportliku tegevus=inimeste kõrvalekaldumatu püüdlus laiendada oma võimete piire ;
  • sportliku tegevus=sotsiaalsed funktsioonid;

Visioon – Kehaline liikumine on eluline tarve

Väärtused – perekeskne, hooliv, sõbralik, suunatud saavutusele.

Missioon – kinnistame liikumisharrastuse  mudeli varajasest lapse east, saavutamaks tervelt elatud aastate pika ealisuse.

Eesti spordisüsteem on ülesehitatud klubidele.

Spordiklubil on kaks tegevus suunda:

 • Saavutussport
 • Liikumisharrastus

 

SAAVUTUSSPORT

Strateegilised valikud: Tiitlivõistlustel osalemine klubi sportlastega on suunatud sportlikule saavutusele.

Tegevusvaldkonnad: Käsipall, Male, Ujumine, Võimlemine, Jõutõstmine.

Missioon – meie parimad esindavad klubi
Visioon – saavutada võimalik parem tulemus

 • treenerite tiim ja selle valik
 • kaasaegsed treeningmeetodid, -kavad ja -vahendid

 

LIIKUMISHARRASTUS

Strateegilised valikud: Inimeste teadlikkuse tõstmine ja sotsiaalne kaasatus

TEGEVUSVALDKONNAD
 • Liikumisharrastuse arendamise põhimõtete välja töötamine
 • Koolitusprogrammid liikumisharrastajatele
 • Innovaatiliste treeningvahendite kasutamine
SOTSIAALNE MÕJU

Strateegilised valikud: Kogukonnategevuse arendamine

Tegevusvaldkonnad: Kogukonnategevuse arendamine

Missioon – spordiklubiliikmed = meie kodu
Visioon – spordiklubi lihtsale inimesele.

 • Ühtne kogukond = eluterved ja meeskonnatööd armastavad liikmed
 • Liikumine on fun
 • Spordiala infrastruktuuri ja spordirajatise arendamine
 • Koostöö riigi ja kohalike omavalitustega ja piirkonna ettevõtetega

Valdkonna eesmärgid lühemas ja keskmises perspektiivis:

 • Linnakodaniku kaasamine spordiklubi tegemistesse olenemata east.
 • Huvigruppide arendustegevus
 • Klubi liikmeskonna suurendamine ja kinnistamine

Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis 6-10 aastat:

 • Tallinnas või selle lähiümbrusesse rajada üks samalaadne spordirajatis
 • Liikumisharrastuse teadlikkuse kasv Tallinnlaste hulgas

 

LIIKUMISHARRASTUS SAAVUTUSSPORDINI

Tegevusvaldkonnad:
Liikumisharrastus inspireerib tegelema saavutusspordiga.
Missioon – Liikumine on loomulik vajadus.

Visioon – Edukas sportlik tulemus, läbi liikumisharrastuse

Bränd – spordiklubi tuntuse tõstmine Eesti turul

 • Liikumisharrastuse projektide turundus- ja müügitegevus
 • Digitaalsed teenused
Kommunikatsiooni võimalused

Valdkonna eesmärgid lühemas ja keskmises perspektiivis

 • Spordiklubi turundus- ja müügistrateegiate kujundamine ning arendamine
 • Eriprojektid lisaväärtuse loomiseks
 • Digitaalsete teenuste edasiarendus
 • Meedia tarbimisharjumuste kohandamine liikumisharrastuse edendamises
 • Spordiklubi – liikumisharrastust kommunikeerides

Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis 6-10 aastat

 • Spordiklubi laiapõhjalise liikmeskonna suurendamine
 • Liikumisharrastusest väljakasvanud saavutussportlased , kui brändi eeskõnelejad
 • Digitaalsed teenused on mõistlikult arendatud, kättesaadavad ja lihtsalt tarbitavad

 

ARENEV ORGANISATSIOON

Strateegiline valik:

– Kõikide sihtrühmade mõjul pidevalt areneval kursil

Tegevusvaldkonnad:

– Kõikide sihtrühmade mõjul pidevalt areneval kursil

Missioon – liikumisharrastust  ühendav – inimesi inspireeriv

Visioon – Targalt ja tublilt tegutsev organisatsioon saavutab eesmärke

 • Rahvusvaheliselt haritud treenerite kogukond
 • Koolitus on võti teadmiste laiendamisse
 • Juurutada KOV koostöös liikumis harrastuse ja saavutus spordi arendavat mõju ühiskonnas.
 • Innovaatiliste töökohtade loomine.
 • Finantsiliselt stabiilne juhtimiskultuur

Valdkonna eesmärgid pikemas perspektiivis:

 • Noorte treenerite ja noorte saavutusspordi kvalitatiivne kasv
 • Treenerite rahvusvahelised kogemused
 • Koolitustegevus  riiklikul tasandil
 • Eelarveliste vahendite kasv
 • Valdkondade projektijuhid
 • KOV koostöö
 • Uue innovaatilise spordirajatise rajamine
 • Innovatiliste treeningmetoodika kaasamine

 

TULEMUSTE HINDAMINE

Pakkuda sporditeenust vähemalt 1% Tallinna linna elanikonnast.